Liu
41 kg (90 lb) Dongguan

Age: 35

Phone: Dongguan, Guangdong, China

Location: 5'2" (157 cm)

Weight: 41 kg (90 lb)

Height: Black

Liu

Description - Liu 41 kg (90 lb) Dongguan

Sunshine , activity , beautiful , it's me .