43 kg (95 lb)

34
Dongguan, Guangdong, China
28
Dongguan, Guangdong, China
33
Dongguan, Guangdong, China
28
Guangzhou, Guangdong, China
39
Shanghai, Shanghai, China
32
Shanghai, Shanghai, China
31
Shanghai, Shanghai, China