41 kg (90 lb)

34
Dongguan, Guangdong, China
35
Dongguan, Guangdong, China
34
Dongguan, Guangdong, China