54 kg (119 lb)

52
Dongguan, Guangdong, China
29
Dongguan, Guangdong, China
35
Hangzhou, Zhejiang, China
53
Tianjin, Tianjin, China
33
Chengdu, Sichuan, China
32
Beijing, Beijing, China
29
Beijing, Beijing, China
42
Zhuhai, Guangdong, China
49
Shanghai, Shanghai, China
48
Shanghai, Shanghai, China
53
Tianjin, Tianjin, China
42
Shanghai, Shanghai, China
32
Taiyuan, Shanxi, China