57 kg (125 lb)

35
Dongguan, Guangdong, China
39
Shenzhen, Guangdong, China
41
Guangzhou, Guangdong, China
Verified 52
Verified Changsha, Hunan, China
38
Shenzhen, Guangdong, China
35
Dalian, Liaoning, China
39
Beijing, Beijing, China
47
Dalian, Liaoning, China
37
Beijing, Beijing, China