42 kg (92 lb)

27
Dongguan, Guangdong, China
28
Dongguan, Guangdong, China
26
Chongqing, Chongqing, China