56 kg (123 lb)

30
Dongguan, Guangdong, China
41
Guangzhou, Guangdong, China
42
Tianjin, Tianjin, China
Verified 42
Shanghai, Shanghai, China
31
Wenling, Zhejiang, China
Verified 46
Verified Shanghai, Shanghai, China