49 kg (108 lb)

28
Dongguan, Guangdong, China
33
Chongqing, Chongqing, China
Verified 34
Verified Dalian, Liaoning, China
35
Baoji, Shaanxi, China
30
Shenzhen, Guangdong, China
35
Chongqing, Chongqing, China
28
Qingdao, Shandong, China
Verified 34
Guilin, Guangxi, China
33
Beijing, Beijing, China
39
Shenzhen, Guangdong, China
38
Tianjin, Tianjin, China
45
Shanghai, Shanghai, China
30
Shenzhen, Guangdong, China
35
Chongqing, Chongqing, China
44
Shenzhen, Guangdong, China
34
Shanghai, Shanghai, China
35
Shanghai, Shanghai, China
31
Beijing, Beijing, China
44
Shenzhen, Guangdong, China
25
Changsha, Hunan, China
29
Shanghai, Shanghai, China