53 kg (117 lb)

25
Dongguan, Guangdong, China
38
Shanghai, Shanghai, China
34
Shanghai, Shanghai, China
41
Shanghai, Shanghai, China
29
Wuhan, Hubei, China
29
Chengdu, Sichuan, China
34
Beijing, Beijing, China
44
Beijing, Beijing, China
51
Guangzhou, Guangdong, China
32
Beijing, Beijing, China
44
Shenzhen, Guangdong, China
36
Shenyang, Liaoning, China
52
Beijing, Beijing, China
33
Beijing, Beijing, China
32
Shanghai, Shanghai, China
61
Nanning, Guangxi, China
55
Changsha, Hunan, China
28
Shenzhen, Guangdong, China