63 kg (139 lb)

42
Beijing, Beijing, China
35
Shenzhen, Guangdong, China
50
Changchun, Jilin, China