45 kg (99 lb)

34
Dongguan, Guangdong, China
32
Dongguan, Guangdong, China
27
Dongguan, Guangdong, China
34
Dongguan, Guangdong, China
26
Dongguan, Guangdong, China
35
Dongguan, Guangdong, China
36
Dongguan, Guangdong, China
26
Dongguan, Guangdong, China
23
Dongguan, Guangdong, China
24
Dongguan, Guangdong, China
26
Dongguan, Guangdong, China
27
Dongguan, Guangdong, China
28
Dongguan, Guangdong, China
32
Dongguan, Guangdong, China
32
Dongguan, Guangdong, China
Verified 39
Shanghai, Shanghai, China
33
Zhuhai, Guangdong, China
39
Shenzhen, Guangdong, China
Verified 39
Verified Guangzhou, Guangdong, China
Verified 38
Verified Shanghai, Shanghai, China
36
Shanghai, Shanghai, China
49
Chengdu, Sichuan, China
33
Shenzhen, Guangdong, China
46
Beijing, Beijing, China
38
Beijing, Beijing, China
35
Shenzhen, Guangdong, China
32
Chengdu, Sichuan, China
43
Guangzhou, Guangdong, China
23
Beijing, Beijing, China
32
Beijing, Beijing, China